Lagen om blåljussabotage ger hårdare straff

SVERIGE / Lagen trädde i kraft 1 januari 2020. Det är sedan tidigare redan brottsligt att angripa polis, brandmän eller ambulanspersonal i syfte att hindra dem att utföra sitt arbete. Skillnaden med den nya lagen för blåljussabotage är att den medför ett strängare straff än tidigare.

Läs mer: https://atlasadvokater.com/nya-lagen-om-blaljussabotage-ger-hardare-straff/