ÖSTERGÖTLAND /LYSSNA. Sedan ett drygt halvår tillbaka finns två stycken lättvårdsambulanser i länet. Här ska patienter lättare kunna flyttas mellan vårdinrättningar utan att uppehålla ambulanser som behövs till mer akuta uppdrag.