LIMHAMN. Sjöräddningssällskapet i Barsebäcks hamn har fått en ny räddningsbåt och den döptes och överlämnades till sällskapet vid en ceremoni i Limhamns småbåtshamn på söndagen.
Det är tack vare en privat gåva på 650 000 kronor som det här inköpet blev möjligt.