Ny delförening inom SFLPA i frågor som rör prehospital akutsjukvård.

Läs mer: http://www.sfai.se/delf%C3%B6reningar/svensk-f%C3%B6rening-f%C3%B6r-l%C3%A4kare-inom-prehospital-akutsjukv%C3%A5rd-sflpa