KARLSKOGA. I mars påbörjas bygget av Karlskogas nya brand-station. Sommaren 2014 ska det stå klart. Plats är Boforsudden. Totalbudgeten är på 68,6 miljoner kronor.