ALVESTA. Alvesta får en ny ambulansstation. Beslutet fattades i Landstingsstyrelsen igår.