VÄSTSVERIGE. Västra Götalandsregionen får tillsammans med Värmland och Dalarna en gemensam andra ambulanshelikopter som kan sättas in vid behov.