STOCKHOLM. Ambulanssjuksköterskor är oroade inför sommarbemanningen när man dragit ner med tio dagambulanser, medan ansvariga på landstinget tycker att resurserna ska räcka till