Nästa vår går larmet på en ny brandstation

HELSINGBORG. Den nya Citybrandstationens huvudbyggnad består av två plan, en bottenvåning på 1 381 kvadratmeter och en mindre ovanvåning på 591 kvadratmeter. En övningsbyggnad med måtten 10 x 20 meter kommer också att uppföras på området. För ritningen svarar Fredblad arkitekter.

Läs mer: http://hd.se/helsingborg/2014/02/04/nasta-var-gar-larmet-pa-en-ny/