NORRKÖPING. I september planerar Hälso- och sjukvårdsnämnden att fatta beslut om hur resurserna inom vården ska fördelas inför nästa år.