GOTLAND. Medhelp stämmer Region Gotland och tre andra landsting. Men på Region Gotland är man inte oroad: ”Vi har rätt”, säger HSN:s ordförande Leif Dahlby.