STOCKHOLM. Ett 60–tal sjuksköterskor kommer att behöva rekryteras av den nya leverantören Medhelp som tar över efter SOS Alarm i Stockholm. Frågan är dock hur det ska gå till. I Västmanland har Medhelp länge haft stora problem att rekrytera just sjuksköterskor.