VÄSTERÅS. Det kan bli försämringar i hur ambulanser larmas ut när uppdraget går över till SOS Alarm i november. Det befarar anställda på Medhelp som nu har uppdraget i bland annat Uppsala län och Västmanland. Sämre lokalkännedom och färre sjuksköterskor är risken, menar de.