Med bättre beslutsstöd skulle fler patienter hamna rätt

FORSKNING. När ambulanssjuksköterskor själva bedömer patienternas behov av vårdnivå görs ibland felbedömningar av allvarliga tillstånd. Med ett evidensbaserat beslutsstöd hade patientsäkerheten sannolikt ökat.

Läs mer: https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2017/oktober/med-battre-beslutsstod-skulle-fler-patienter-hamna-ratt/