FORSKNING. När ambulanssjuksköterskor själva bedömer patienternas behov av vårdnivå görs ibland felbedömningar av allvarliga tillstånd. Med ett evidensbaserat beslutsstöd hade patientsäkerheten sannolikt ökat.