GOTLAND. Det är länspolismyndigheterna i Södermanland, Östergötland, Västmanland och polismyndigheten på Gotland som genomför en fortbildningen på Gotland.