MC-poliser avrostas på Gotland

GOTLAND. Det är länspolismyndigheterna i Södermanland, Östergötland, Västmanland och polismyndigheten på Gotland som genomför en fortbildningen på Gotland.

Läs mer: http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=8486271