Massuppsägningar – nästan halva personalstyrkan försvinner

GÄVLEBORG. Sandviken och Hofors är de orter som drabbas allra hårdast av uppsägningarna på ambulansen. 18 personer – i princip hälften av de anställda – uppges sluta i protest mot jourtjänstgöringen. – Det är tragiskt att så mycket erfarenhet försvinner, men jag kan bara inte jobba kvar, säger narkossjuksköterskan Birgitta Brandebo.

Läs mer: http://www.arbetarbladet.se/allmant/gastrikland/massuppsagningar-pa-ambulansen-i-sandviken-och-hofors-nastan-halva-personalstyrkan-forsvinner