JÄMTLAND. Just nu pågår förhandlingar om kollektivavtal mellan Brandmännens riksförbund (BRF) och Sveriges kommuner och landsting samt arbetsgivarförbundet Pacta, men de går inte bra. Kommer parterna inte överens kan länet mista en stor del av deltidsbrandmännen.