Många av Region Skånes hjärtstopp utanför sjukhus har inte registreras i HLR-registret

Den 21 augusti gick ambulansledningen genom ett antal tusen journaler och man fann 100 hjärtstoppsjournaler som nu ska kontrolleras mot databasen.

Läs mer: http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Avdelningen-for-krisberedskap-och-sakerhet/RSPE/Nyheter/Kraftsamling-kring-HLR-registreringen-for-2012/