Lyckat test med akutbil i psykiatrin


GÖTEBORG. Den psykiatriska akutbilen åker ut på larm till suicidbenägna personer i Göteborg. I åtta fall av tio kan de bli hjälpta direkt på plats. Nu permanentas det framgångsrika ambulansprojektet.

 


 

Läs mer: http://www.goteborgdirekt.se/nyheter/lyckat-test-med-akutbil-i-psykiatrin/repqdx!JBjtpDL37usX9p4tp6KaaA/