Lucas – gåvan som räddar liv

Bolmsö-Tannåker Brandvärn skänker utrustning till länets ambulanser. Hjärtkompressions-maskiner ska både kunna rädda liv och göra personalens arbete säkrare.

Läs mer: http://www.smalanningen.se/article/gava-som-raddar-liv/