HOLMSUND. Otaliga pumpar från bland andra räddningstjänsten fick ut allt vatten från lotsbåten i Holmsund