LINKÖPING / LYSSNA. Ny forskning vid Linköpings universitet kan komma att underlätta för personal inom räddningstjänsten och ambulanssjukvården framöver.