Lavinolyckan ledde till största räddningsinsatsen någonsin

ÅRE. – Tekniskt sett gick räddningsarbetet bra. Vi hade bra med resurser. Men ibland finns inte förutsättningarna att rädda liv trots resurserna, säger Peter Borg, polisens samordnare för fjällräddningen.

Läs mer: http://op.se/lanet/are/1.5666491-lavinolyckan-ledde-till-storsta-raddningsinsatsen-nagonsin