BORÅS. Lättvårdsambulansen på Södra Älvsborgs sjukhus har avlastat övriga mer krävande ambulansuppdrag. Därför blir försöket som pågått nu permanent.