SALTSJÖBADEN. Fler och fler låsta portar, och bockar och bommar. Det hindrar ambulanser att komma fram. I Nacka varnar ambulansansvariga för att patientsäkerheten kan vara hotad.