FORSKNING. När du ringer 112 behöver du hjälp – snabbt. Hur snabbt det går beror på larmoperatören. Felar larmoperatörerna, felar hela larmkedjan. Idag kan det räcka med 20 veckors internutbildning för att vara larmoperatör – nu föreslår forskare nationella kompetenskrav, mer utbildning i samverkan och bättre möjligheter att utvecklas inom yrket.