STOCKHOLM. Larmpersonal måste vara skicklig på att kommunicera och för det krävs ordentlig utbildning, framhåller Katarina Bohm, en av arrangörerna till en konferens om larmcentralens roll.