LINKÖPING. De finns redan i många av Sveriges län – volontärpoliserna i sina gula västar. Även i Östergötland ska man framöver kunna se dem patrullera gatorna.