TRELLEBORG. Väntetiden för patienter som är i behov av ambulans har ökat i Trelleborg. Innan en av två akutambulanser flyttades till Skurup från Trelleborg var inställningstiden 10,14 minuter. Nu är den 12,31 minuter.