MALMÖ. Väntetiderna för akutsamtal till polisen är långa. Våldsvågen i Malmö har ökat problemet. I sommar har personer fått vänta upp till åtta minuter innan polisen har svarat på akutsamtal.