Långa arbetspass en fara för hälsan

Mer än elva timmars arbete i taget ökar risken för psykiska problem och risken att dö i hjärt- kärlsjukdom.

Läs mer: https://www.vardforbundet.se/mobil/Start1/Vardfokus-Nyheter/Artikel/?article=166638