Lång väntan på ambulans i dåligt skick

VÄSTERBOTTEN. Det tar längre tid för ambulansen att komma fram och ambulanserna är i dåligt skick.

Läs mer: http://www.vk.se/775272/lang-vantan-pa-ambulans-i-daligt-skick