Konkurrensverket prövar nu om ambulanshelikopter som drivs av landsting bland annat Dalarna är förenligt med lagen.