Landstingsdrivna ambulanshelikoptrar – privata helikopterföretag slås ut

Konkurrensverket prövar nu om ambulanshelikopter som drivs av landsting bland annat Dalarna är förenligt med lagen.

Läs mer: http://avestatidning.com/nyheter/nyheter/1.3084440--privata-helikopterforetag-slas-ut-