SUNDSVALL. Hoppas på att få bättre beredskap och ökad tillgänglighet.