Läkare fotograferade döda skåningar

SKÅNE. Han åkte då läkarbilar, som körs av Falck på uppdrag av Region Skåne.

Läs mer: http://www.hd.se/nyheter/skane/2015/02/08/lakare-fotograferade-doda-skaningar/