Läkarambulansen är under utredning

GÖTEBORG. Enheten bemannas av en prehospitalt mycket erfaren specialistläkare inom anestesi och intensivvård samt en mångårigt ambulanserfaren sjuksköterska med specialistutbildning inom samma område.

Läs mer: http://www.sahlgrenska.se/sv/SU/Omraden/6/Verksamhetsomraden/Ambulanssjukvarden/Enheter/Falck-Ambulans/Lakarambulansen/