”Lägg blåljus under samma tak”

DALARNA.  Utred hur landstingets ambulansverksamhet kan samutnyttja lokaler med räddningstjänsten, yrkar Agneta Ångsås, C-landstingsfullmäktige.

Läs mer: http://dalademokraten.se/2013/09/17/lagg-blaljus-under-samma-tak/