Kvinnlig brandman ratades som konst

HELSINGBORG. Den konstnärliga utsmyckningen av nya Citybrandstationen har gått i stå. Konstrådet hade tagit fram två förslag, men inget godtogs av brandförsvaret. Bland annat förkastades idén om en kvinnlig brandsoldat

Läs mer: http://hd.se/helsingborg/2015/01/10/kvinnlig-brandman-ratades-som/