KVICKSUND. De boende i området runt Kvicksund kan snart få en räddningstjänst unik för landet. Det blir möjligt genom ett samarbete mellan räddningstjänsterna i Eskilstuna och Västerås.