SALA. En majoritet av personalen på ambulansstationen i Sala är rädd för repressalier om de framför sina synpunkter.