SUNDSVALL. Jörgen Lundälv är docent i trafikmedicin vid Umeå universitet och har i många år studerat polisens utryckningskörning. – Polisen ägnar sig åt allmänfarlig verksamhet. Det är ren tur att det inte omkommer eller dödas fler i samband med polisjakter.