STOCKHOLM. Ivo har utrett flera ärenden då ambulanspersonal i Stockholm felbedömt om patienter behövt immobiliseras på grund av skador i nacken eller ryggen. Därför har nu myndigheten granskat hela ambulanssjukvården.