HALLAND. Det kritiserade försöket med att låta ambulanser cirkulera i hela Halland är nu nedlagt. Frågan är om det räcker för att stoppa personalflykten från ambulanssjukvården i Halmstad.