Krisen inom ambulansen kan förvärras

HALLAND. Det kritiserade försöket med att låta ambulanser cirkulera i hela Halland är nu nedlagt. Frågan är om det räcker för att stoppa personalflykten från ambulanssjukvården i Halmstad.

Läs mer: http://www.hn.se/nyheter/halland/krisen-inom-ambulansen-kan-f%C3%B6rv%C3%A4rras-1.4147815