SALA. Sköterskor avbryter semestrar – 40 poliser kallas hit