SVERIGE. Antalet sjöräddningsinsatser på svenskt vatten ökar. Främst för små sjöfarkoster som kanoter.