Kompetenshöjning bromsas för ambulansen

VÄSTERVIK.  Ambulanssjuksköterskor är oroade för patientsäkerheten när det inte längre vid nyanställning krävs sjuksköterska med vidareutbildning inom ambulanssjukvård.

Läs mer: http://www.vt.se/nyheter/vastervik/kompetenshojning-bromsas-for-ambulansen-om4655396.aspx