ÅNGERMANLAND. Kommunal vill spara pengar åt landstinget genom att koppla loss sjuksköterskor genom en ny organisation för ambulanssjukvården. Man menar att sjuktransporter med lägre medicinsk prioritet inte behöver skötas av ambulanser med två sjuksköterskor i fordonen.