De kallar sig brandtanterna. Först i 50-årsåldern blev de deltidsbrandmän i Kolbäck och de ångrar sig inte för ett ögonblick.