SKÅNE. Nu är det fritt fram för intresserade att lägga anbud för att i framtiden få driva den skånska ambulanssjukvården. Med Sirius konkurs i färskt minne stramas avtalet upp.