Karlshamn har fått sin egen önskeambulans

Önskeambulansen har rustats upp av flera sponsorer, som jobbat med projektet på sin fritid, allt från lackering och karossarbete till utrustning inne i ambulansen.

Läs mer: http://commersen.lokaltidningen.se/nu-har-de-faatt-sin-egen-ambulans-/20130513/artikler/705159903/#ixzz2T9Dsf4sh